“Xuống hố cả nút”…

0
523

ƯU TIÊN XHCN…

Hôm nay là ngày ông Kim Jong Un vào Việt Nam theo đường sắt cho cuộc hẹn với ông Donald Trump. Mọi hoạt động ưu tiên giao thông và an ninh cho nhân vật này đều ở dạng “tận răng”.

Nhưng đáng lẽ hôm này khẩu trang crowdfunding sẽ đến tay những người mua ủng hộ, thì lại chưa đến. Lý do nhà sản xuất thông báo là theo thông tư mới của Bộ Lao động thương binh và xã hội thì khẩu trang vẫn phải qua kiểm định “kiểu Việt Nam” lần nữa.

Số khẩu trang vận động được đáng lẽ trẻ em vùng ô nhiễm Vĩnh Tân đã nhận được từ… trước Tết, này vẫn chưa cháu nào nhận được. Người dân phải tự đi tìm danh sách học sinh cho tôi còn đại diện chính quyền địa phương thì từ chối. Lý do được đưa ra là vùng này “đã hết ô nhiễm” và sợ “chương trình bị thế lực thù địch lợi dụng”.

Văn bản đề nghị của một Trung tâm được nhà nước cấp phép như GreenID cũng không được trả lời.

Hài hước đến đau lòng là một bộ sậu tại địa phương lại mắt nhắm tai ngơ khi bãi đá bảy màu thuộc hành lang bảo vệ bờ biển cũng ở Vĩnh Tân bị san lấp trái phép hàng trăm tấn cát.

Hoạt động vì con người đúng luật thì bị các nhiệm vụ chính trị chi phối. Sai phạm rành rành thì lại “mũ ni che tai”.

Một người xa lạ như Kim Jong Un được bảo vệ tận răng từ Đồng Đăng về Hà Nội; và những đứa trẻ Vĩnh Tân vẫn hằng ngày thở thứ không khí mà quan đầu huyện miệng nói an toàn nhưng thực tế đặc quánh bụi nhiệt điện.

Ưu tiên như thế là ưu tiên XHCN (xuống hố cả nút) đấy ạ!

MAI QUỐC ẤN