Xử lý kỷ luật = xử lý cứt trâu…

0
117

Ông bà ta có câu: “Để lâu cứt trâu hoá bùn”. Theo nghĩa đen, nếu cứt trâu không được ủ hoai thành phân hữu cơ, mà để lâu ngoài mưa, nắng thì các chất đạm trong cứt sẽ trôi đi, và bã còn lại chỉ là bùn.

Nghĩa bóng của câu này là lời khuyên tích cực: việc gì cần làm mà không làm ngay, cứ chần chừ thì nó sẽ thành vô ích! Thí dụ, yêu nhau mà khỗng cưới liền tay, thì có ngày mối tình thân ái sẽ “chào quyết thắng”= chia tay!

Nhưng, trong vài chục năm gần đây, “Để lâu cứt trâu hoá bùn” được người dân và báo chí dùng để lên án thái độ của các cơ quan có thẩm quyền muốn lờ đi, bao che việc xử lý các vụ tiêu cực.

Mới đây, nhiều cán bộ lãnh đạo TP HCM – như Tất Thành Cang, chỉ được phê bình hoặc khiển trách vì sai phạm trong dự án Thủ Thiêm, do đã hết THỜI HIỆU XỬ LÝ KỶ LUẬT, khiển những “nhà phân bón học” liên tưởng đến THỜI HIỆU XỬ LÝ CỨT TRÂU.

Cứt trâu giống hệ quả của tham nhũng, tiêu cực để lại cho xã hội, tuy nó hôi thúi và bẩn thỉu như nhau, nhưng nếu xử lý càng sớm càng khắc phục được hậu quả!

Trong cứt trâu, ngoài bã rơm cỏ thành bùn đất, còn có đạm dưới dạng Ammonium Carbonate. Muốn thu hồi đạm, nông dân gom cứt trâu ngay sau khi ị thành đống, rồi đắp đất lên, theo hai cách ủ nóng và ủ nguội.

Ủ nóng là tưới nước vào cứt trâu và không nén chặt đống cứt và đất bao bọc khiến vi sinh vật háo khí hoạt động mạnh, sinh nhiệt 65 độ C.

Ủ nóng sau 6 ngày cứt trâu bắt đầu hoai, nhưng nhược điểm là đạm phân ủy nhanh nên hao hụt lớn.

Trái lại, Ủ nguội là nén chặt nhiều lớp cứt trâu và đất khiến thiếu oxy, chỉ có vi sinh vật kỵ khí hoạt động, nên nhiệt độ ủ chỉ 30 độ C, thời gian cứt trâu hoai mất 6 tháng, phân hủy đạm lâu nên ít hao hụt.

THỜI HIỆU XỬ LÝ CỨT TRÂU hữu hiệu lý tưởng là 6 tháng, bằng phương pháp Ủ nguội, sẽ mang lại nhiều đạm nhất cho ngành trồng trọt.

Trong khi đó, để xử lý hậu quả tiêu cực ở Thủ Thiêm, TPHCM chỉ chú tâm vào Thời Hiệu Xử Lý Kỷ Luật, mà không dự trù phương pháp thu hồi tài sản do tiêu cực gây ra, giống như phương pháp Ủ Nóng hay Ủ NguộI cứt trâu.

Nhà báo Nguyễn Hồng Lam viết Stt KHÔNG CHỜ MONG CHI NỮA, hàm ý rằng “Hết thời hiệu kỷ luật về Đảng, nhưng thời hiệu Xử lý Hình sự thì còn mênh mông”.

Thời hiệu xử lỳ hình sự còn mênh mông, tức sẽ còn áp dụng biện pháp Ủ Nóng hay Ủ Nguội

Cứt trâu còn thu hồi được phân đạm, huống gì Tan Thành Cứt lại để thành bùn hay sao?

Hoàn hô các nhà phân bón học đã tìm ra thời hiệu và các phương pháp xử lý cứt trâu!

MAI BÁ KIẾM