Xe máy chạy bằng nước…

0
564

Anh nông dân sáng chế xe máy đi bằng nước lã, Vậy 24.000 giáo sư tiến sĩ đã chế tạo ra cái gì vậy?

https://www.facebook.com/ghosttv22/videos/2299480350291978/