Xã hội có 7 loại người…

0
448


1- Loại thứ nhất:
Họ bảo thủ đi theo một lối mòn của một con đường vô định hướng, nhưng họ quyết tâm đi cho bằng được và lái tất cả đi theo con đường đó! Mặc dù phía cuối con đường là chông gai và sụp đổ họ vẫn cứ đi. Loại người này ta gọi là “ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm!” đáng chết.

2 – Loại thứ hai:
Họ luồn cúi và nịnh bợ liếm láp mọi thứ và sẵn sàng làm chó cho loại thứ nhất.! Loại người này là loại vô liêm sỉ họ đã đổi lấy sự nhục nhã để kiếm miếng cơm ăn.!

3 – Loại thứ ba:
Họ không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, họ thờ ơ với tất cả, và họ chỉ cần biết lo cho bản thân mình! Loại người này là loại vô cảm, vô tâm và vô trách nhiệm.!

4 – Loại thứ tư:
Họ tàn nhẫn cướp của giết người, ăn cắp ăn trộm, đĩ điếm, giả dối, lừa lọc, sống bầy đàn độc ác và man rợ! Loại người này là giống vô loài như súc vật!

5 – Loại thứ năm:
Họ biết đúng sai nhưng miệng họ luôn ngậm câm nín và không bao giờ dám mở mồm! Loại người này ta gọi là đồ hèn nhát nhu nhược!

6 – Loại thứ sáu:
Họ bị cuồng tín bởi những lý luận “duyên”, “nghiệp”, họ không dám đấu tranh và chấp nhận bị áp bức! Loại người này thật đáng ghét và đáng bị chửi với những thể chế chính trị mị dân ngu dốt và ngu dân trị!

7 – Loại thứ bảy:
Họ sống có trách nhiệm, ngay thẳng, sòng phẳng và công bằng, họ dám nói lên chính kiến của mình, họ mong muốn xã hội tiến lên tốt đẹp, nhưng do 6 loại kia đông quá nên họ khó có thể thay đổi tư duy của giống người Việt Nam!

Cho nên gọi là đất nước “thất nhân” thế mới sinh ra thất đức, thất tín, nói một đường làm một nẻo! Chúng ta cần loại người thứ 7 phát triển thật nhiều để lấn áp 6 loại còn lại…

Những ai đang là một trong sáu loại kia nên vắt tay lên trán suy nghĩ để làm sao cho con cháu giống nòi của Việt Nam trong tương lai đừng nên hèn yếu, vô dụng như những gì mọi người đã và đang làm.!

Lời thật thường hay mất lòng đến nhiều người…
Nhưng nó sẽ làm cho người ta khôn từ từ ra…


KEN DANG