Với 20 ngàn đồng có thể mua được niềm vui?

0
104

Hôm qua, đạp xe ngang cơ quan huyện ủy Thuận An, à không nay đã là Thành ủy Thuận An, gặp một xe gắn máy đầy bánh dừa, chắc khoảng vài trăm cái… và một người ngồi dựa tường ngủ. Một giấc ngủ ngon của một người đi một chặng đường xa. Gọi anh ta dậy để mua bánh vì thấy tội nghiệp.

– Bánh nhưn gì?

– Nhưn đậu với nhưn chuối!

– Bi nhiêu một cái?

– 5 ngàn!

– Vậy bán 2 cái đậu, 2 cái chuối!

– Ngủ vậy làm sao bán?

– Mệt quá, mới ở Bến Tre lên!

Một chặng đường hơn 100 cây số, chỉ bán vài trăm cái bánh dừa, lời không biết bao nhiêu, bán xong mới quay về, cơm hàng, cháo chợ, ngủ vật vựa bờ rào… nghe sao nó xa thăm thẳm với mùi mồ hôi mặn chát…

Mua mấy cái bánh, chỉ tốn 20 ngàn đồng mà người bán cười thiệt tươi. Chắc là anh ấy mới bán mở hàng. Về nhà, đưa bánh, vợ cười vui bảo: Anh hay vậy, hồi nãy em nghe rao bánh dừa đi ngang nhà, chạy ra mua, nhưng người bán đi qua mất rồi!

– Thần giao cách cảm đó, ở bên Lái Thiêu mà nghe vợ thèm nên mua!

Không biết vợ tin lời được mấy mươi phần trăm, nhưng lột cái bánh ra ăn liền. Nhìn vợ ăn mà tự nhiên vui. Có 20 ngàn đồng mà có tới 3 người vui!

NGUYỄN QUỐC ANH