VN thiệt hại nặng vì các con đập đang giết chết sông Mekong

0
755

https://youtu.be/gGwXV4J21Z8