Vietnamairline = Bảo Việt Airline

0
269

Trại súc vật…

ÔNG ĐỖ TRƯỜNG MINH BAY C GHẾ 4D

Tôi đề nghị tất cả những ai bị nhỡ chuyến Quốc tế hay trong nước đặc biệt là nối chuyến lần sau sẽ gọi cho Phó Tổng Giám Đốc Lê Hồng Hà để được ông ấy chỉ đạo máy bay chờ.

Ai xác nhận hoặc lên tiếng xác nhận người làm chậm chuyến bay và bắt 216 hành khách chờ đợi 74 phút đó không phải là ông Đỗ Trường Minh – Tổng giám đốc Tập đoàn Bảo Việt thì gọi cho tôi để tôi chứng minh hình ảnh ông ấy xuất hiện trên chuyến bay Hồ Chí Minh đi Frankfurk. Kèm hình ảnh ông ấy xuất hiện tại sân bay Nội Bài đáp chuyến VN279 đi Thành Phố Hồ Chí Minh hạ cánh lúc 22h17 phút.

Chuyến bay VN31 đáng lẽ phải khởi hành lúc 22h30
Nhưng thực tế 74 phút sau giờ đó mới khởi hành.

Ảnh hưởng nghiêm trọng đến Quy định bay, Quy định khai thác sân bay và rất nhiều chi phí liên quan.

Đừng bịt miệng người dân như thế.
Và đừng ép các báo gỡ bài như vậy.

Ông Lê Hồng Hà phải chịu trách nhiệm cho sự cố vượt quyền hành nguy hiểm như thế này.

Ông đã can thiệp bao nhiêu chuyến bay và ảnh hưởng bao nhiêu người về tiền bạc và thời gian.

MAI ĐỔI TÊN VIETNAMAIRLINE THÀNH BẢO VIỆT AIRLINE ĐI

ĐẶNG NHƯ QUỲNH