Việt Nam hầu như không còn dạy môn văn nữa?…

0
75

Với tiêu đề bài viết như trên, nhiều người sẽ nhảy dựng lên bảo tay này vu cáo, nước ta, ngành giáo dục ta (ưu việt?) vẫn dành cho môn văn (ngữ văn) một vị trí quan trọng bậc nhất trong chương trình phổ thông là gì? Lại còn hai ba bốn trường đại học có khoa văn to lớn nhất nữa đó ông ơi.

Xin thưa, vẫn dạy văn đấy, nhưng là dạy một môn văn trá hình. Môn “Ngữ văn” trong nhà trường không còn mang tính mục đích nữa khi nó bị chính trị hóa, chế độ hóa, đảng tính hóa, giai cấp hóa, bần cố nông hóa, vô sản hóa. Dạy văn, hay là dạy chính trị trá hình? Khi khẩu hiệu: “Văn học phục vụ chính trị” còn nằm chình ình trong tiêu chí của Hội nhà văn VN, thì than ôi, làm gì còn văn học trên đất nước này nữa, thưa các ông quan và các ông quan hưu, quan tài, quan quách, quan liêu?

Chính trị hóa môn văn trong nhà trường ví như khi dạy “Truyện Kiều” của Nguyễn Du thì chỉ với mục đích tố cáo chế độ phong kiến xấu xa, tức là chỉ chú ý tính hiện thực, tính tố cáo của tác phẩm mà rất ít đề cao tính thẩm mỹ, đề cao cái đẹp, cái rung động dư ba hồn tiếng Việt trong lục bát Tố Như. Tìm ra cái đẹp tuyệt vời của ngôn ngữ Việt, của thơ lục bát Nguyễn Du để học sinh yêu tiếng mẹ đẻ, qua đó giáo dục tình yêu nước, yêu giống nòi của con em ta mới chính là mục đích duy nhất khi học Kiều thưa các quan tài quan quách quan giai ngành giáo dục!

Còn đưa ra cái gọi là “tính hiện thực” để cốt chính trị hóa truyện Kiều là lên án chế độ phong kiến xấu xa, để so sánh với chế độ ta tốt đẹp, thì với sự nhạy bén tuyệt vời của các em, chỉ cần ra ngoài nhà trường các em sẽ thấy chế độ ta bây giờ liệu có tốt đẹp hơn chế độ nhà Minh trong truyện Kiều không, hay là ngược lại. Dạy như thế thì gọi là phản giáo dục đấy.

Vả, mấy chục năm, môn Văn trong nhà trường bị chính trị hóa khi dạy hai tác giả Hồ Chí Minh & Tố Hữu chiếm nhiều tiết hơn dạy Nguyễn Du, Nguyễn Trãi, Hồ Xuân Hương. Nên nhớ hai tác giả trên dù lớn, dù thiêng liêng cỡ nào thì với họ, văn học không phải là mục đích mà chỉ là phương tiện để họ làm chính trị.

Xin quý vị tra từ điển trong tiếng Anh, tiếng Pháp và cả tiếng Việt xem từ chính trị có nghĩa gì hơn nghĩa thủ đoạn?  Mà văn học kị nhất là sự thủ đoạn, sự giả dối, sự nói một đằng làm một nẻo của chính trị, thưa các ông quan! Văn học là biểu hiện của CHÂN THIỆN MỸ, còn CHÍNH TRỊ thì không, lại thưa các quan anh ! Sao đi bắt cái chân thành, cái xúc động, cái đẹp của tâm hồn con người đi phục vụ cái dối trá, điêu toa?

Vả, hơn 40 năm trời, Bộ giáo dục Việt Nam lại trao cho một ông giáo sư dốt văn nhất nước làm tổng chủ biên sách giáo khoa văn là GS.Nguyễn Đăng Mạnh. Ông Mạnh cùng đồng quan điểm với hai ông thầy của ông là GS. Lê Trí Viễn và GS. Hoàng Như Mai để đưa vào sách giáo khoa môn văn bậc phổ thông và bậc đại học một định đề chống lại 9 thế kỷ văn học ông cha là: “Văn học Việt Nam chín thế kỷ phong kiến là nền văn học phi ngã”. Dạy như vậy là giết văn học, là phủ nhận tính nhân văn của ca dao, của thơ Lý Trần, của Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Gia Thiều, Đoàn Thị Điểm, Nguyễn Huy Tự, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Khuyến, Tú Xương…

Không thể kể ra hết những tác hại của GS. Nguyễn Đăng Mạnh đối với môn văn trong nhà trường phổ thông cũng như môn văn bậc đại học khi ông Nguyễn Đăng Mạnh cùng một bè lũ giáo sư tiến sĩ đông như quân Nguyên của ông Mạnh thay nhau làm chủ biên sách giáo khoa môn văn trong suốt 40 năm qua.

Cho nên chúng tôi đã viết 25 bài báo (đều đã in trong các báo nhà nước) phê bình phương pháp luận phi văn học của GS. Nguyễn Đăng Mạnh, phê phán hàng loạt kiến thức sai lầm, phê phán tính thực dụng và tính phi mục đích của ông Mạnh khi tiếp cận văn chương.

Chao ôi, thành tích phá môn văn trong nhà trường của GS. Nguyễn Đăng Mạnh và các học trò cưng của ông như Nguyễn Minh Thuyết, Đỗ Ngọc Thống, Chu Văn Sơn, Hà Bình Trị, La Khắc Hòa…không bút nào tả xiết.

Ông GS. Nguyễn Đăng Mạnh còn bày ra trò văn mẫu để các ông bán sách, cho rằng học văn cốt để đi thi, còn xúi bộ giáo dục thay sách giáo khoa môn văn liên tục để các ông có lợi khi nhà nước mất hàng chục nghìn tỉ đồng vào việc biên soạn lại sách giáo khoa văn. Càng thay sách giáo khoa văn càng sai là sao thưa bọn phá hoại môn văn trong nhà trường còn vẫn ngồi chình ình trên ghế… nóng?

Sài Gòn ngày 9/4/2021
TRẦN MẠNH HẢO