Vì sao quân Nguyên Mông thất bại lần thứ tư?…

0
643

Thành Cát Tư Túi – cháu đời thứ 12 của Thành Cát Tư Hãn – một ngày nọ nhớ mối hận cha ông thất bại trước nước Đại Việt ba lần, lòng Tư Túi căm hận khôn xiết, hắn quyết định xua quân xuống Đại Việt lần nữa nhằm lấy lại danh dự cho tổ tiên.

Vì sao quân Nguyên Mông thất bại lần thứ tư? - Ảnh 1.

Lệnh vua ban xuống, quân tướng nhà Mông Nguyên hừng hực khí thế phục thù. Cháu đời thứ 10 của Hốt Tất Liệt là Hốt Quyết Liệt nhận lệnh vua ban, dẫn 50 vạn binh mã xua quân xuống Đại Việt.

Trước khi xuất quân, Thành Cát Tư Túi dặn dò:

– Này Hốt Quyết Liệt, ngươi chớ dại mà đi đường sông. Dân Đại Việt giỏi thủy chiến, họ hay đóng cọc trên sông để mai phục. Đi đường sông nhà người cầm chắc chiến bại.

Hốt Quyết Liệt vâng lời vua chỉ dạy, lập tức xua 50 vạn binh mã tìm đường bộ mà đi.

… …

Thám quân báo tin Nguyên Mông đánh Đại Việt, Trần Bốt lập tức cho mở Hội nghị Diên Hồng. Phàm quan quân có chức tước chưa nghỉ hưu mới được mời vào dự nghị sự.

Hoài Ăn Hầu – Trần Táp vì mới nghỉ hưu vài tháng, không được vào dự Hội nghị Diên Hồng, hắn tức giận bóp nát quả bưởi. Trần Bốt cho rằng Trần Táp khi quân phạm thượng, sai người đè Trần Táp đánh 5 roi.(Từ đó dân gian có món bưởi 5 roi truyền tới tận ngày nay)

… …

Trần Bốt cho mời đủ cạ gắn bó với mình mấy nhiệm kỳ. Sau khi thương lượng rất quyết liệt, Trần Bốt hỏi ý kiến bá quan:

-Trận này ta nên hốt hay không hốt?

Đám bá quan văn võ thấy cơ hội rất tốt đã đến, đồng thanh đáp:

-Hốt, hốt, hốt hết…!

Trần Bốt thấy sĩ khí ba quân lên cao ngất trời bèn cho Trần Bốt lĩnh ấn đại nguyên soái, xua quân tiếp chiến với Hốt Quyết Liệt.

Hốt Quyết Liệt đang hồi hộp chờ tin quân báo về. Hắn như ngồi trên đống lửa. Một tên lính tình báo tức tốc vào thưa đại sự:

-Thưa nguyên soái, quân ta đang xếp hàng mấy cây số ngoài ải Nam Quan. Đoàn quân mấy chục vạn chúng ta đang nhích từng mét một. Bọn canh BOT thu tiền với giá cắt cổ. Mong nguyên soái định đoạt.

Hốt Quyết Liệt nhẩm tính:

-Chi phí cho mấy ngàn xe ngựa không phải là ít. Tính ra cũng ngốn gần hết 1/10 lương thảo mang theo để nuôi 50 vạn quân. “Quân tử làm chuyện lớn không câu nệ chuyện nhỏ.” Hốt Quyết Liệt ca thán…

Sau khi tính toán kỹ lưỡng, Hốt Quyết Liệt sai người chở hàng tấn lương thảo sang trạm BOT đóng phí qua cửa.

Tình thế vẫn không thay đổi. Khi 50 vạn quân Nguyên Mông xuôi Nam, đi đến đâu cũng gặp trạm BOT. Bao nhiêu lương thảo nuôi quân lần lượt ra đi.

Đến một ngày 50 vạn quân Nguyên Mông lâm vào cảnh thất thểu, đói khát. Xe ngựa không còn một chiếc vì phải bán để lấy kinh phí đóng tiền cho mấy trạm BOT. Kinh phí nuôi quân không còn, bấy giờ Hốt Quyết Liệt mới hay quân mình mới đặt chân vào ải Cai Lậy. Lương thảo, xe ngựa không còn một mống. Quân lính đói khát, không còn ý chí chiến đấu.

Hốt Quyết Liệt thấy ba quân lâm vào tình cảnh “muốn tiến cũng không được, muốn thối cũng không xong” bèn viết thư xin hàng.

Trong thư có đoạn: “Hốt Quyết Liệt ta, mang tên Hốt Quyết Liệt chỉ làm nhục tổ tiên. Cứ tưởng 50 vạn quân sẽ dễ dàng làm cỏ nước Đại Việt. Ai ngờ Trần Bốt còn hốt kinh dị hơn trí tưởng tượng của ta. Đến nỗi quân Nguyên Mông không còn một xu mua cháo để húp. Nay ta xin thua toàn diện, chỉ mong Trần Bốt tướng quân, mở cửa miễn phí cho 50 vạn quân quan của ta trở về quê nhà với vợ!”

Trần Bốt thấy bộ dạng thảm hại của Hốt Quyết Liệt nên thương tình ra lệnh cho mở cửa hết trạm BOT, không thu phí để quân Nguyên Mông về đoàn tụ với gia đình. Đây là lần thất bại thứ tư của quân Nguyên Mông, từ đó dân Mông Cổ không ai dám đặt tên con mình là “Hốt Quyết Liệt” nữa.

PHÙNG HIẾU/ TUỔI TRẺ