Vậy hả?

0
456

Thiệt tình tui không hiểu, con gái tui nó đi làm lương chỉ có mấy triệu đồng/tháng, vậy mà nó lại rêu rao trên mạng mỗi năm nó tiêu xài 20 tỷ đồng??
– Vậy hả? 
– Tui cướp đâu ra 20 tỷ mỗi năm mà chi cho con gái như vậy? Thân tui còn chưa lo xong nữa là lo cho người khác.
– Vậy hả?
– Hổng biết thiên hạ moi ở đâu ra hóa đơn mua cái ví Dior hết 95 triệu đồng, nói là của tui?
– Vậy hả?
– Làm cán bộ, quan chức nhà nước khổ thấy mẹ luôn? Có tiền, xài cũng bị thiên hạ xỉa xói, có quyền có thế mà vẫn bị thiên hạ vu oan giá họa vẫn im lặng, vì thanh minh thanh nga chẳng ai tin?..
– Vậy hả?
– Thôi, lỡ làm quan… đành chịu khổ thôi?
– Vậy hả?…

8 SÀI GÒN