Vaccine!…

0
86

Ngắn gọn hơn và để không ảnh hưởng đến ai,

“Hãy nghỉ ngơi tuyệt đối sau khi tiêm vaccine, nghỉ ngơi càng nhiều càng tốt, càng lâu càng tốt.

Cố lắng nghe cơ thể mình trong hai tuần, đến bệnh viện ngay khi cảm thấy cơ thể khác lạ.

Tuyệt đối không tưởng mình đã khoẻ sau khi tiêm vaccine.

Tuyệt đối không cố chịu đựng những cơn khó chịu thoáng qua hoặc kéo dài sau khi tiêm vaccine”.

NGÔ NGUYỆT HỮU