Tui tin…

0
30

Qua thông tin lan truyền, ông Nguyễn Quang Tuấn là một bác sĩ tài năng, một trí thức có tầm trong lãnh vực y khoa ở VN. Tui tin vào điều đó.

Khá nhiều người biết ông Tuấn, nói rằng ông là người có tâm. Tui tin vào điều đó.

Phát biểu của ông với tư cách đại biểu quốc hội về trí thức, về đạo đức rất hay, đó là lời nói như xuất phát từ trái tim thực sự chứ không phải là lời đạo đức giả có cánh. Tui tin vào điều đó.

Vì tất cả niềm tin đó, đã làm tui tin rằng chính thể chế này, bộ máy này đã nghiền nát bất cứ con người nào khi đi vào guồng của nó, từ anh bần cố nông đến anh đại trí thức, không ngã gục giữa chừng vì tiền hoặc vì lý do nào đó, thì cũng chỉ tồn tại dặt dẹo để càng ngày càng được leo lên chức cao hơn, để tiếp tục dặt dẹo hơn, và làm dặt dẹo cả một dân tộc.

HUYNH NGOC CHENH