“Tụi mày là ai?”…

0
187

Đẻ một đứa con, nuôi dưỡng khôn lớn, cho nó ăn nó học.

Không biết kịp nhờ vả gì chưa, nó vào Vietnam Airlines làm.

Không biết thành ông thành bà gì chưa, vội vàng quên mất nguồn gốc, học đòi gào lên, “Chúng tôi là ai?”.

Khi tụi mày hỏi, “Chúng tôi là ai?”.

Tụi mày phải nhớ, cửa sinh gần của mả, mẹ của tụi mày đi giữa lằn ranh sinh tử để tụi mày có mặt trên đời.

Thấy tụi mày ngu tính không trả lời, nhưng vì nghĩa đồng bào nên reply,

“Tụi tui là ai?”

“Tụi mày là con của mẹ tụi mày, muốn biết thêm nguồn gốc thì hỏi mẹ tụi mày tiếp”.

Chứ tui chỉ có thể chỉ đến đây thôi.

NGÔ NGUYỆT HỮU