Sự lựa chọn và bố trí công việc của nghệ sĩ “Paul kuczyński” trong album này. Hãy chiêm ngưỡng những tư duy hình ảnh độc đáo của “Paul kuczyński” ….