Tù cũng xin đặc quyền, coi chừng dân… chết sặc!

0
873

Những vị này khi còn đương chức đặc quyền đặc lợi, nay phải xử lý nghiêm, chớ có lấy cái lập luận “mất cán bộ”, dân người ta chết sặc hết bây giờ!

Tù cũng xin đặc quyền, coi chừng dân... chết sặc! - Ảnh 1.

– Có người bị kêu án chung thân vẫn tha thiết chân thành xin… đi nước ngoài để được sống trong vòng tay vợ con. Rồi một vị khác cùng cảnh ngộ, xin… được ăn cái tết cuối cùng với gia đình. Đúng là chuyện xưa nay hiếm!

– Những vị này khi còn đương chức có nhiều ân sủng, đặc quyền đặc lợi nên khi bị kêu án tù họ vẫn chưa bỏ được thói quen đó mà.

– Cũng vì đặc quyền đặc lợi nên tự tung tự tác, bổ nhiệm vợ con, nâng đỡ người thân thăng tiến vùn vụt, bây giờ nhiều vị ngậm ngùi nhận kỷ luật…

– Thấy… mất cán bộ mà xót quá!

– Hư hỏng thì nhổ bỏ, mầm độc dễ lây lan. Đừng có lấy cái lập luận “mất cán bộ”, dân người ta chết sặc hết bây giờ!

BÚT BI/ TUỔI TRẺ