“Trịnh Công Sơn học” hay chỉ là môn học về Trịnh Công Sơn?

0
428

Nghe ĐH Văn Lang nói sẽ giảng dạy “Trịnh Công Sơn học”, tôi có ý kiến như sau:

1) Trịnh Công Sơn là nghệ sĩ lớn, sự nghiệp âm nhạc của ông rất đồ sộ với hơn 500 bài, ca khúc của ông được yêu thích rộng rãi khắp cả nước suốt hơn nửa thế kỷ nay. Tên tuổi của ông cũng nổi tiếng ở nhiều nước trên thế giới. Ca khúc của ông hay cả ở nhạc lẫn ca từ. Trong chương trình ngữ văn phổ thông tới đây có bài giảng văn lấy từ tác phẩm của Trịnh Công Sơn (bài Nối vòng tay lớn hay/ và Nhớ mùa thu Hà Nội). Có thể so sánh ông với nhạc sĩ Bob Dylan được giải Nobel Văn học 2017. Vì vậy việc nghiên cứu Trịnh Công Sơn về nhạc và ca từ là hết sức đúng đắn, cần thiết.

2) Để giảng dạy được môn ca khúc Trịnh Công Sơn thì phải có chuyên gia chuyên nghiên cứu về âm nhạc và ca từ của ông. Phải có giáo trình/ tập bài giảng được hội đồng khoa học thẩm định. Như vậy môn học về ca khúc Trịnh Công Sơn như một chuyên đề đại học ngữ văn, văn hóa học hoàn toàn có thể thực hiện được sau khi đáp ứng được những yêu cầu về chuyên môn.

3) Tuy nhiên khi đặt tên là “Trịnh Công Sơn học” thì người ta dễ hiểu là một ngành học thuật về Trịnh Công Sơn – tương tự như Shakespeare học của Anh, Hồng học (Hồng Lâu Mộng) của TQ, Kiều học của VN, tức là có Học hội về TCS, có nhiều công trình nghiên cứu, hội thảo về nhiều mặt của TCS. Đại học Văn Lang hình như chưa tính đến chuyện này. Trước nay ở ĐH Văn Lang, cũng như ở trong nước và trên thế giới chưa có nhiều chuyên gia có uy tín nghiên cứu về TCS, chưa có Học hội nghiên cứu về TCS, chưa có nhiều hội thảo, nhiều công trình khảo cứu về TCS, mà mới chỉ có vài công trình nghiên cứu về TCS, còn lại chủ yếu vẫn chỉ là sách hồi ức về ộng mà thôi. 

Vì vậy, ĐHVL cần xem lại: ĐH tính dạy chuyên để về TCS cho SV ngữ văn hay tính thành lập ngành nghiên cứu, hội học thuật về TCS? Nếu chỉ là một chuyên đề thì đơn giản hơn (như đã nói), nhưng nếu một ngành học thuật, một hội học thuật về TCS thì phải xem đã chín muồi chưa, có sự chuẩn bị đầy đủ chưa, có được giới học thuật đón nhận chưa? Tóm lại cần cẩn trọng khi dùng từ “Trịnh Công Sơn học”.
(Trên đây là trả lời cho báo Pháp luật TP.HCM)

ĐOÀN LÊ GIANG