Trả lời cho dân rõ…

0
48

Vì Chính phủ và ông Thủ tướng đã tuyên bố mọi người dân có quyền tiếp cận thông tin minh bạch về vắc xin Covid-19; và xuất phát từ việc Chính phủ tuyên bố phải minh bạch về việc phân phối và cơ hội tiêm vắc xin của tất cả mọi người, trong đó có các nhóm ưu tiên đã được liệt kê; trước tình trạng cho thấy có một văn bản mà dư luận đang chia sẻ về việc một tập đoàn được ưu tiên mượn hơn 5.000 liều vắc xin Moderna dựa trên một công văn “Mật” được nêu trong văn bản này, chúng ta có quyền yêu cầu tỉnh, thành này và đề nghị Chính phủ phải trả lời rõ về các vấn đề:

1. Có hay không văn bản cho mượn hơn 5.000 liều vắc xin ngày 22/7/2021, nếu là văn bản giả (nguỵ tạo) thì công bố cho dư luận được biết trên trang điện tử của Chính phủ, việc này có được Hội đồng thành phố biết và đồng ý không, nếu đó là thật; và

2. Các đối tượng ưu tiên tại thành phố đó đã được tiêm chủng hết chưa mà đã có vắc xin cho mượn, và ngoài ra còn doanh nghiệp hay tổ chức nào khác được mượn theo cách tương tự (mật) như vậy nữa hay không; và

3. Có văn bản “Mật” cho mượn vắc xin với một (hoặc nhiều hơn) tập đoàn đã nêu trong văn bản đó hoặc văn bản khác hay không? Nếu văn bản được trích dẫn là “Mật”, và nếu có thật, thì rõ ràng đó là việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tự đặt ra luật pháp và vượt qua cả Chính phủ và ông Thủ tướng. Khi đóng dấu “Mật” vào một hành vi mà thuộc vào lĩnh vực đã yêu cầu phải công khai, minh bạch trước toàn dân, hẳn đó là việc lạm quyền chứ không phải chỉ đơn giản là lợi dụng quyền hạn.

Đề nghị Quốc hội và Chính phủ tiến hành kiểm tra, xác minh làm rõ để trả lời cho toàn bộ xã hội được biết, vì bản thân tôi cũng đã nhắn tin đóng góp vào quỹ vắc xin theo lời kêu gọi từ Chính phủ, và Chính phủ yêu cầu mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận vắc xin một cách công bằng như nhau và hơn hết là hoàn toàn minh bạch.

LS LUÂN LÊ