“Tôi sẽ đem bắn bất cứ kẻ nào chiếm đoạt của công, dù chỉ 1 đồng”….

0
259

1/ ĐẮT VƯỢT NGOÀI SỰ TƯỞNG TƯỢNG.

Đường sắt trên cao cát linh – Hà đông, có chiều dài 13,1km có giá trị 891,92 triệu USD, bình quân 45.184.732 USD/km. Sự đắt đỏ Có lẽ không kém sự nâng khổng giá trong Vụ AVG. Từ 500 tỷ lên tới 8.900 tỷ (gần 18 lần).

2/ GÁNH NỢ KHỔNG LỒ.

Theo công văn bộ tài chính gửi cho bộ GTVT, hàng năm bộ GTVT phải trả nợ cho Trung quốc 28,8 triệu USD cho khoản vay ưu đãi từ china Eximbank (250 triệu USD). Trong vòng 9 năm, chưa Tính khoản 419 triệu USD khác nữa đã vay trước đó của trung quốc.

Như vậy, Tính gộp thô khoản vay 419 triệu, cùng điều kiện như khoản vay 250 triệu, thì hàng năm việt nam phải trả cho trung quốc 77,0688 triệu USD liên tục trong 9 năm. Một ghánh nợ khổng lồ.

3/ QUÁ CỒNG KỀNH VÀ LẠC HẬU.

Theo chủ đầu tư, tham gia vận hành tuyển đường Cát linh – Hà đông có 681 người, chia làm 21 trung tâm, bộ phận, chưa bao gồm nhân viên, bảo vệ, vệ sinh tại các ga.

Quá Cồng kềnh cho thời bao cấp. Đừng nói đến thời công nghệ 4.0.

4/ QUÁ CHẬM.

Tàu trên cao mà thiết kế tộc độ tối đa 80km/h, là quá chậm, thế mà vận tốc khai thác bình quân là 35km/h từ bến xe yên Nghĩa đến ga Cát linh (dài 13km) trung bình hết 20 phút lại Càng quá chậm.

5/ KHÔNG BAO GIỜ HÒA VỐN.

Dự kiện sử dụng 10 đoàn tàu để khai thác, 5 đến 6 phút một chuyển, mỗi đoàn tàu có 4 toa dài khoảng 80m. Dự kiến có 500 khách, (120 khách/toa, có thông tin nói Sức chứa lý thuyết 250 khách/toa, là điều khó có thể). Giá vé 15.000đ/ lượt.

Cộng với chi phí hơn 700 người phục vụ, cộng chi phí bảo dưỡng và thay thế, nhắm Mắt cũng biết là nhiều thể kỷ cũng chưa lấy lại được vốn.

6/ KHÔNG AN TOÀN.

Xem tất cả đắt đỏ, cồng kềnh, lạc hậu, chậm chạp, xấu mã… là không an toàn, đây là điều liên quan đến tính mạng hành khách, một nguy cơ thường trực treo trên đầu, không những chỉ người đi trên tàu, mà cả người đi dưới đường và dân cư sống dọc theo tuyển đường sắt trên cao Cát linh – Hà đông.

KẾT LUẬN.

Tổng Thống Hoàn Quốc park Chung Hee từng tuyên Bố: “Tôi sẽ đem bắn bất cứ kẻ nào chiếm đoạt của công, dù chỉ 1 đồng”.

Theo bạn, từ 6 điểm trên, có nên bắn hết những kẻ là tác giả của đường sắt trên cao Cát linh – Hà đông ???

CHU NGUYEN NGOC