Tôi phải lên tiếng…

0
796

uuuu

“Thưa các bạn, đầu tháng 4 tôi đã đăng bức ảnh này lên để phản đối các trường đại học ra công văn đi ngược lại với hiến pháp và luật bầu cử vì cho rằng bầu cử là nghĩa vụ.

Nhiều người thân đã lo lắng cho sự an toàn của tôi, mặc kệ tôi đã dẫn ra những điều luật để chỉ rõ rằng bầu cử không phải là nghĩa vụ. Tôi không kêu gọi mọi người không đi bỏ phiếu, tôi chỉ muốn các trường học thật sự tôn trọng quyền bầu cử của sinh viên, nhà nước tôn trọng quyền bầu cử của người dân. Vì đó là lẽ phải.

Mấy ngày trước, tôi rất phản đối việc cơ quan báo chí, truyền hình kêu gọi người dân không nên đi biểu tình, một quyền cũng được nhà nước hiến định. Tôi không kêu gọi mọi người đi biểu tình, tôi chỉ muốn nhà nước tôn trọng quyền biểu tình, không cản trở, đánh đập người dân. Vì đó là lẽ phải.

Lúc còn đi học, tôi tổ chức hoạt động cho sinh viên, tham gia các tổ chức phi chính phủ, hoạt động vì môi trường, quyền và đã có nhiều người kêu tôi không nên tham gia nữa, vì họ lo ngại đến tương lai của tôi.

Tôi đã sợ, tôi đã lo lắng về kết quả học tập, tôi sợ ảnh hưởng đến gia đình, tôi sợ mình bị đuổi khỏi ký túc xá, tôi sợ bị đánh… nhưng tôi vẫn làm, vẫn nói, vẫn viết vì đó là lẽ phải, không ai được làm cho điều đó sai đi vì bất cứ điều gì khác. Và đó là những điều gì tôi có thể làm được trong khả năng của tôi, bảo vệ lẽ phải thì đâu có gì sai.

Tôi phải lên tiếng vì điều sai trái đã đến rất gần tôi rồi, tôi thấy bạn mình, những người đứng quanh mình bị bắt lên xe buýt, những người bạn khác ở Saigon phải chạy để không bị đánh khi họ thực hiện quyền biểu tình ôn hòa, biết đâu một ngày rất gần nó cũng xảy đến với tôi.

Dù bạn không hành động để phản đối những điều sai trái nhưng xin bạn hãy giữ sự tin tưởng và cổ vũ cho lẽ phải, đừng bao giờ nghi ngờ lẽ phải, đừng bao giờ làm ảnh hưởng đến những người muốn bảo vệ lẽ phải, cũng là để bảo vệ bạn.

TRẦN LONG VI