Tôi khinh bỉ bọn nịnh nọt…

0
735

CHUYỆN CÁC THÁI TỬ ĐỎ: BÁO NÔ BÁO NỊNH TỊT NGÒI

Rộ lên đầu nhiệm kỳ này, cả loạt các báo thi nhau ngợi ca các thái tử đỏ: Nguyễn Xuân Anh, Lê Trương Hải Hiếu, Nguyễn Bá Cảnh, Lê Phước Hoài Bảo…

Những lời ngợi ca như thể bốc các thái tử lên thành thiên tử. Nào là trình độ cao, tài năng xuất chúng…, lại đẹp trai như tài tử. Ngỡ như lời của chị Quyết Tâm ăn Dép “con lãnh đạo làm lãnh đạo là hồng phúc của dân tộc” là sự thật!

Nhớ khi Lê Phước Hoài Bảo bị mất chim, công an Quảng Nam còn hăng hái truy tìm kẻ trộm chim để bảo vệ chim của thái tử.

Nay thì Nguyễn Xuân Anh đã về bú tí mẹ. Lê Phước Hoài Bảo thì lo trốn trong nhà vọc chim. Lê Trương Hải Hiếu rồi đến Nguyễn Bá Cảnh bị kỷ luật vì chim nuôi ở lồng lạ!

Khổ thân báo nô báo nịnh. Sao lúc các thái tử lâm nguy không ra tay viết bài bênh vực mà lại bị tịt ngòi cả rồi?

Tôi khinh bỉ bọn quan chức tham nhũng, tiêu cực ít hơn là khinh bỉ bọn nịnh nọt. Vì chính bọn này nuôi tham nhũng, tiêu cực nhưng lại leo lẻo cái mồm yêu đảng, yêu chế độ!

CHU MỘNG LONG