Tôi đồng ý… nhưng

0
388

Bệnh viện chúng ta là nơi tệ nhất…
Một thứ tư duy bần tiện…
Sự hợp lý tàn nhẫn vô nhân đạo…

VỀ THU PHÍ DỊCH VỤ ĐỐI VỚI NGƯỜI NUÔI BỆNH

Bộ Y tế đã có trả lời chính thức về việc thu phí người nuôi bệnh. Người phát ngôn Bộ Y tế khẳng định: thu phí là hợp lý!

Tôi đồng tình với các điều kiện sau:

1) Phải cổ phần hóa 100% các bệnh viện có thu viện phí người bệnh lẫn người nuôi, tức chuyển sang mô hình tư nhân như bọn tư bản giãy chết. Có nghĩa là chủ sở hữu các bệnh viện phải bỏ tiền ra mua đất, mua lại cơ sở hạ tầng và trang thiết bị y tế, kể cả nhân sự được đào tạo bằng tiền nhà nước, tức tiền thuế của nhân dân. Toàn bộ số tiền tư nhân bỏ ra coi như là vốn đầu tư của tư nhân theo giá thị trường chuyển hết sang phúc lợi để hỗ trợ cho bệnh nhân nghèo.

2) Phải đăng ký các loại dịch vụ khám chữa bệnh, trong đó có cả dịch vụ cho người nuôi bệnh đảm bảo các tiêu chuẩn và giá cả do nhà nước quản lý. Tiền thu dịch vụ đó buộc phải đóng thuế và thuế thu được cũng chuyển vào quỹ hỗ trợ y tế cho người nghèo, người bệnh.

3) Các bênh viện tự chi trả tiền quản lý và tiền lương cho bác sĩ mà không phải ăn lương, phụ cấp của nhà nước.

Dịch vụ là kinh doanh. Kinh doanh thì phải tự bỏ vốn ra. Không bỏ vốn đồng nào hoặc lấy vốn của nhân dân để kinh doanh là ăn đến tận con giun con sán của nhân dân chứ không phải ăn lãi!

Tóm lại là, không có chuyện tài sản đất đai, phòng ốc, trang thiết bị y tế là vốn của nhà nước, tức máu của nhân dân, mà lại biến thành dịch vụ làm giàu cho một nhóm người. Không có chuyện bác sĩ và quản lý ăn lương, phụ cấp nhà nước, tức máu của nhân dân, mà lại ăn thêm lãi dịch vụ. Không có chuyện người nuôi bệnh vật vạ ở hành lang, vỉa hè, sàn nhà mà lại phải đóng thuế dịch vụ. Và không nhà nước văn minh nào không có quỹ hỗ trợ cho bệnh nhân nghèo để gọi là “nhà thương”. Nếu không còn thương người nghèo, người bệnh nữa thì làm sòng phẳng đi. Đừng biện bạch bằng cụm từ “xã hội chủ nghĩa” để hút máu nhân dân và những con bệnh đến nhiều lần!

Quy luật đầu tư dịch vụ như tôi nói trên không chỉ dành cho ngành y tế. Các ngành khác cũng vậy!

Đến lúc chấm dứt đầu tư xã hội chủ nghĩa nhưng hưởng lợi nhuận tư bản!

CHU MỘNG LONG