Tôi đề nghị nên tăng nữ lên 70 và nam lên 80.

0
270

BA ÍCH LỢI CỦA VIỆC TĂNG TUỔI HƯU

Bộ Luật Lao động mới sắp được thông qua với điều luật tăng tuổi hưu: nam 62, nữ 60.

Trước đây, nam là 60, nữ là 55. Với tuổi ấy, nhiều người đã khóc, có người phát điên khi cầm sổ hưu, nhất là quan chức. Bởi vì nghỉ hưu là mất chức, mất quyền, mất bổng lộc.

Bộ luật mới lần này không chỉ để chống khóc, chống điên mà còn mang lại ba ích lợi lớn:

1) Tăng tuổi hưu ắt sẽ tăng tuổi quản lý. Các quan sẽ được giữ ghế lâu hơn để mang trí tuệ đỉnh cao của mình mà phục vụ đất nước. Bọn trẻ người non dạ và thù địch hết đường chen chân vào chốn quan trường với âm mưu lật đổ, chiếm ghế.

2) Tận dụng tối đa năng lực của công chức, viên chức và người lao động. Con người cách mạng là con người cống hiến đến hơi thở cuối cùng. Không thể để cho nhiều kẻ mới qua tuổi ngũ thập, lục thập đã nghỉ ngơi hưởng thụ gây lãng phí nhân lực.

3) Giảm chi trả quỹ bảo hiểm xã hội. Nghỉ sớm ở độ tuổi 55, 60 dễ sống lâu, sống dai nhách. Có người sống đến trăm tuổi vẫn chưa chịu chết, thành ra gần nửa đời người chơi không mà ăn lương làm nát cả quỹ bảo hiểm.

Vừa rồi đi đám tang một người mới vừa nghỉ hưu vài hôm đã chết. Tôi thấy có nhóm người đi viếng cười rất hả hê. Tưởng là kẻ thù địch với người đã chết. Hỏi ra mới biết đó là nhóm người làm bảo hiểm!

Theo tôi, tăng nữ 60, nam 62 vẫn còn sớm. Với ba ích lợi trên, tôi đề nghị nên tăng nữ lên 70 và nam lên 80. Với tuổi đó, khỏi lo chi trả lương hưu!

CHU MỘNG LONG