Tôi chắc chắn…

0
366

Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng đề nghị cho phép giữ nguyên thời gian cho thuê đất 99 năm như dự thảo. Bởi đây cũng là 1 chính sách vượt trội của nước ta và nhiều nước đã thực hiện. (Trích VNN)

Thưa Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, với tất cả lịch sự, xin hỏi một người 58 tuổi (sinh năm 1960) như ông sẽ sống được 157 tuổi (thêm 99 năm làm đặc khu) để chịu trách nhiệm trước cháu, chắt, chút, chít,… của những người Việt hôm nay?

Bộ trưởng ạ, nếu không đủ năng lực hành vi, nên từ chức để người khác làm. Tôi chẳng hạn! Vì chắc chắn tôi không bao giờ đem đồng bào mình ra thí nghiệm!!!

MAI QUỐC ẤN