Tờ giấy lộn… chiếm đoạt đất của dân Lộc Hưng

0
523

Trò hạ cấp…
Lộc Hưng – tôi đã thấy…
Giải quyết Lộc Hưng tốt nhất: “Công bằng & tôn trọng luật pháp”
“Xuân này con không nhà…”
Lộc Hưng: tư duy pháp lý…
“Phải giúp dân kiện để lấy lại công bằng…”
Lộc Hưng – Lòng dân hay lòng chính quyền?
Sợ bị hớ…
Chuyện vườn rau Lộc Hưng không là chuyện riêng…
Đất đai,,,
Thâm và gian…
Tết & nước mắt Lộc Hưng…
Những giọng Bắc…
Phép thử Lộc Hưng…

Theo báo Công an TPHCM, một trong những căn cứ pháp lý quan trọng nhất để chính quyền chiếm đất VRLH (mà không bồi thường do không công nhận QSDĐ cho bà con đang sử dụng đất) là quyết định số 07 ngày 12/10/1991 (QĐ07) của Trưởng ban quản lý ruộng đất TPHCM cấp cho Bưu điện. Quyết định này công nhận quyền sử dụng đất cho Bưu điện TPHCM 4,08 ha, trong đó có 2 ha bãi đất có cột anten, 2,08 ha đất đang được bà con VRLH canh tác. Theo báo này, còn 2,7 ha của VRLH không có giấy tờ về quyền sử dụng đất (không cấp cho Bưu điện lẫn cấp cho bà con VRLH đang sử dụng). http://congan.com.vn/…/thong-tin-them-ve-nguon-goc-va-qua-t…Năm 1993, do áp dụng công nghệ mới, Bưu điện không cần đất chuyên dùng cho cột anten, lẽ ra phải huỷ bỏ giấy công nhận đất chuyên dùng trên (và công nhận quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất hợp pháp, trong đó có bà con VRLH), nhưng chính quyền không làm. Chúng ta chưa bàn đến 2,7ha mà chính quyền nhập nhèng gộp chung vào đất Bưu điện, mà xem xét chính QĐ07 này, phần liên quan đến 2,08 ha đất VRLH.

Tôi thách lãnh đạo TP HCM, chứng minh một tờ giấy lộn lại có giá trị, dùng để chiếm đoạt đất của hàng trăm hộ dân Vườn Rau Lộc Hưng (VRLH). (Xin các bạn hãy chia sẻ, hy vọng lãnh đạo của TPHCM biết lời thách nghiêm túc của tôi).

QĐ07 có dẫn chiếu Quyết định 225/QĐ-UB ngày 18/7/1991 (QĐ225), theo đó Uỷ ban nhân dân TPHCM uỷ quyền cho Trưởng ban quản lý ruộng đất TPHCM (Trưởng BQLRĐ) được cấp quyền sử dụng đất “cho các tổ chức và cá nhân sử dụng đất hợp pháp trên địa bàn thành phố”. QĐ 225 căn cứ vào Quyết định 201 ngày 14/7/1989 (QĐ201) của Tổng cục Quản lý Ruộng đất về ban hành quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) https://thuvienphapluat.vn/…/Quyet-dinh-201-QD-DKTK-Quy-din…. QĐ225 yêu cầu BQLRĐ tuân theo quy định về cấp giấy chứng nhận QSDĐ của Tổng cục quản lý ruộng đất, tức QĐ201.

Sau khi xem xét các quyết định nêu trên, tôi khẳng định QĐ07 do Trưởng BQLRĐ cấp cho Bưu điện TPHCM là trái pháp luật, vô giá trị, thực chất là tờ giấy lộn, vì:

1/ Giấy này không theo mẫu của Tổng cục Quản lý Ruộng đất được quy định tại mục V của QĐ201, theo đó (i) giấy phải do Tổng cục này phát hành, (ii) trang 1 có ghi số giấy và dấu của Tổng cục QLRĐ, (iii)trang 2 ghi thời hạn sử dụng, (iv) chữ ký của chủ tịch UBND cấp tỉnh hay cấp quận, huyện. Thế nhưng QĐ07 không đáp ứng cả 4 tiêu chí này, chỉ là giấy lộn!

2/ Giấy này mang tiêu đề “Quyết định công nhận quyền sử dụng đất”, trong khi theo pháp luật đất đai tại thời điểm cấp (1991) không có loại giấy tờ này. Giấy này trái phát luật.

3/ QĐ 201 (và cũng như bất cứ văn bản quy phạm pháp luật nào khác về đất đai có hiệu lực tại thời điểm 1991) không cho phép Trưởng BQLRĐ được uỷ quyển ký thay UBND cấp tỉnh cấp giấy chứng nhận QSDĐ, tức QĐ 225 của UBND TPHCM là trái pháp luật về đất đai, việc uỷ quyền này là vô hiệu nên QĐ07 không có giá trị.

4/ Mặt khác QĐ225 chỉ uỷ quyền cho trưởng BQLRĐ cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho người sử dụng đất, không uỷ quyền cho ban hành Quyết định công nhận QSDĐ, lại cấp cho người không sử dụng đất (phần 2,08 ha, người dân VRLH đang sử dụng trồng rau). Như vậy trưởng BQLRĐ đã lạm quyền, vượt quá uỷ quyền khi ký QĐ07, do đó QĐ07 vô giá trị, ít nhất phần 2,08 ha đất VRLH.

Còn nhiều điều phải nói về QĐ07 này và khu đất VRLH (kể cả 2ha do Bưu điện quản lý trực tiếp theo QĐ07), nhưng tôi thách bất cứ lãnh đạo nào của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh tranh luận với tôi về giá trị của QĐ07. Tôi thách lãnh đạo TP HCM, chứng minh một tờ giấy lộn lại có giá trị pháp lý để chiếm đoạt đất của dân Vườn Rau Lộc Hưng (VRLH)!

VU HAI TRAN

BÁO CHÍ QUỐC TẾ VIẾT VỀ VƯỜN RAU LỘC HƯNG
Vietnam demolitions pit Catholic Church against authorities
By Rina Chandran
18 January 2019 — 4:05pm

Bangkok: The demolition of about 100 homes near Ho Chi Minh City, including one owned by the Catholic Church, has pitted the church against authorities in the latest such dispute over land in the Communist Party-ruled country.

Residents in Tan Binh district received no warning of the demolitions earlier this month and were given little compensation, according to local media reports.

Land conflicts have risen in Vietnam since the ruling Communist Party launched its economic reforms, or doi moi, in the late 1980s, which resulted in more farming land being taken over to build highways and large industrial zones.

Disputes over property between Catholics and authorities are common, and have posed one of the key obstacles to a normalisation of relations with the Vatican.

“Historically, the party-state has distrusted the Catholic Church because of its close connection to the French colonial government,” said John Gillespie, director of the Asia-Pacific Business Regulation Group at Monash University in Melbourne.

Church land was taken over by the state after 1954 in the North, although some of the land was returned during the 1980s and 1990s when the government relaxed its opposition to organised religion, he said.

“Current disputes often occur when former church land is redeveloped by the private sector,” he said on Thursday.

Vietnam has the most number of Catholics in South-east Asia, after the Philippines.

In several incidents, churches and monasteries in Hanoi, Hue and Saigon have been attacked and come under pressure to accept demolition and the expropriation of their land, according to a report published Wednesday by Christian group Open Doors.

Local authorities cited by state-run Tuoi Tre newspaper said the homes in Tan Binh district were built illegally on public land.

The incident reflected a “pattern of behaviour” of the government towards church land in the country, said Vincent Long Van Nguyen, a Vietnamese-born bishop in Australia.

“Authorities often resort to the use of force to seize such properties and land in places which have potential commercial value,” Nguyen said in a statement posted last week on the website of the diocese of Parramatta near Sydney.

“The latest land grabbing exercise has caused extensive damage, destruction and hurt to hundreds of families. Many have been left homeless, their livelihoods ruined and their lives irreparably damaged,” he said.

Authorities in Tan Binh district were not available for comment.

Last year, Catholic nuns were beaten in a protest over disputed land, while in 2017 violence erupted over land belonging to the Thien An Saint Benedict monastery in Hue, about 700 km (435 miles) southeast of the capital Hanoi.

Reuters

Retrieved: https://www.smh.com.au/…/vietnam-demolitions-pit-catholic-c…BÁO CHÍ QUỐC TẾ VIẾT VỀ VƯỜN RAU LỘC HƯNG
Việt Nam phá hủy nhà thờ giáo hội công giáo chống lại chính quyền
Bởi rina chandran
Ngày 18 tháng 18 năm 2019-4:05

Bangkok: sự phá hủy của khoảng 100 ngôi nhà gần thành phố hồ chí minh, bao gồm một sở hữu của nhà thờ công giáo, đã làm cho nhà thờ chống lại chính quyền trong những cuộc tranh chấp mới nhất trên đất đai trong đảng cộng sản-Cai trị quốc gia.

Các cư dân ở quận Tân Bình không nhận được cảnh báo về vụ phá hủy trước tháng này và được đưa ra một chút bù đắp, theo báo cáo phương tiện địa phương.

Các xung đột quốc gia đã tăng lên tại Việt Nam kể từ khi đảng cộng sản cai trị đã khởi động các cải cách kinh tế, hoặc doi moi, vào những năm 1980, mà đã dẫn đến nhiều đất nông dân được chiếm để xây dựng các đường cao tốc và các khu công nghiệp lớn.

Tranh chấp về bất động sản giữa công giáo và chính quyền là thông thường, và đã tạo ra một trong những chướng ngại vật cho một normalisation của mối quan hệ với vatican.

” lịch sử, Đảng-Bang đã tin tưởng vào nhà thờ công giáo bởi vì kết nối gần gũi với chính phủ của pháp,” đã nói john gillespie, giám đốc nhóm quy định kinh doanh châu á-Thái Bình Dương tại đại học monash ở Melbourne.

Nhà thờ quốc gia bị chiếm đoạt bởi bang sau 1954 ở phía bắc, mặc dù một số vùng đất đã được quay trở lại trong những năm 1980 và 1990 khi chính phủ thư giãn đối lập của nó để tổ chức tôn giáo, ông ấy nói.

” tranh chấp hiện tại thường xảy ra khi cựu giáo hội quốc gia được redeveloped bởi các khu vực tư nhân,” ông ấy nói vào thứ năm.

Việt Nam có đa số công giáo ở nam-Đông Châu á, sau khi Philippines.

Trong nhiều sự cố, nhà thờ và tu viện ở Hà Nội, Huế và Sài Gòn đã bị tấn công và đến dưới áp lực để chấp nhận sự phá hủy và các landmarks của đất đai của họ, theo một báo cáo được công bố thứ tư bởi công chúa nhóm mở cửa.

Các nhà chức trách địa phương được cung cấp bởi các báo cáo của tiểu bang-chạy new tre báo nói rằng nhà ở quận Tân Bình được xây dựng bất hợp pháp trên vùng đất công

Sự việc phản ánh một “mẫu hành vi” của chính phủ đối với nhà thờ quốc gia trên đất nước, nói Vincent Long Van Nguyen, một giám mục sinh nhật Việt Nam tại Úc.

” chính quyền thường xuyên nghỉ dưỡng cho việc sử dụng lực lượng để tịch thu các tính năng và đất đai ở những nơi có tiềm năng thương mại giá trị,” nguyen nói trong một tuyên bố được đăng tuần trước trên trang web của giáo phận parramatta gần Sydney.

” những bài tập mới nhất đã gây ra thiệt hại lớn, sự hủy diệt và tổn thương đến hàng trăm gia đình. Nhiều người đã bị bỏ lại vô gia cư, livelihoods của họ đã thất bại và cuộc sống của họ bị hư hỏng,” ông ấy nòi.

Các nhà chức trách ở quận Tân Bình không có sẵn để bình luận.

Năm ngoái, các nữ tu công giáo đã bị đánh bại trong một cuộc biểu tình đối diện với đất đai, trong khi năm 2017 bạo lực bùng nổ trên đất liền thuộc về tu viện Thiên An Saint Benedict ở Huế, khoảng 700 km (435 km) Đông Nam của thủ đô hà nội – Không.

Reuters Reuters