Tin mừng…

0
67

Google Đã Thay Bản Đồ, Công Nhận Hoàng Sa, Trường Sa Là Của Việt Nam

Sau nhiều cố gắng của các nhà khoa học Thế giới trong đó có cả chính những nhà khoa học chân chính Trung Quốc và đặc biệt công sức lớn lao của các nhà khoa học Việt Nam tại Hải Ngoại cung cấp bằng chứng khoa học, sát thực cùng với sự đấu tranh không mệt mỏi đến nay trên Google Earth đã thể hiện rõ quần đảo Hoàng Sa là của Việt Nam chúng ta!

Nhân dân Việt Nam, bạn bè năm châu bốn biển hãy cùng quảng bá vào xem để đưa rating lên cao giúp bất cứ ai khi vào google sẽ hiện ra ngay hình ảnh này!

https://www.google.com/maps/@16.0055748,112.3727257,8.25z