Tiết học…

0
1398

TIẾT HỌC…
Trong lớp cô giáo hỏi các em thử đưa ra ví dụ về tỷ lệ nghịch?
Một em đưa tay, xin trả lời:
– Thưa cô, càng chống tham nhũng, tham nhũng càng nhiều..
Cô giáo nói, em cho ví dụ khác đi, cái này cô không tính.
Em đó trả lời:
– Thưa cô, nhà quan càng giàu thì nhà dân càng nghèo…
Cô giáo nói ví dụ này cũng chưa được, em cho ví du khác đi.
Em đó cho ví dụ khác:
– Thưa cô, mặt đường càng mỏng thì mặt cán bộ càng dầy…
Cô giáo nói:
– Thôi được rồi em về chỗ đi. Em càng nói dài thì cơ nghiệp cô càng ngắn…