Tiên học vẹt, hậu học tủ!…

0
225

Chỉ có Bộ Giáo dục nước “Cộng trừ Xã xệ Chữ nghĩa” mới sáng chế ra BẢNG CỘNG để bắt học sinh lớp 2 phải học thuộc lòng, không được tính nhẩm!

Các nước văn minh nhất thế giới cũng chỉ dám buộc học sinh học thuộc lòng bảng cửu chương.

Không riêng gì toán, học sinh cũng phải hoc thuộc lòng các bài văn mẫu.

Cửu chương, bảng cộng là nhân, cộng bằng con số với nhau nên đáp số sẽ chính xác, trong khi văn mẫu viết bằng con chữ thì chuẩn mực nó phải dựa vào uy tín người viết chăng?

Thí dụ, GS.TS Nguyễn Đăng Manh là cây đa, cây đề của chuyên khoa ngữ văn, đã chủ biên cuốn sách “217 đề và bài văn mẫu” cùng các cộng sụ là: PGS.TS. Đỗ Ngọc Thống, PGS.TS. Hà Bình Trị và TS. Chu văn Sơn.

Thế mà, nhà thơ Trần Mạnh Hảo, học hết phổ thông, không được học đại học đã “biên tập” các bài văn mẫu trong sách này, tôi thấy Trần Mạnh Hảo đã biên tập, đục bỏ câu thừa, sửa câu tối nghĩa, sai cấu trúc… chính xác.

Toán, văn là hai môn kiến thức chủ chốt ở bậc phổ thông mà dạy vẹt, học tủ như vậy thì học sinh không tư duy, sáng tạo được.

Học sinh lớp 2 phải học thuộc lòng bảng cộng, nếu không thuộc thì cộng sai, chứ không đưa ngón tay ra cộng nhẩm được.

Vậy mà, một thiến sĩ ĐH Sư phạm Hà Nội còn đòi đưa toán xác suất – thống kê xuống dạy lớp 2, hết biết!

Học sinh lớp 2 học xác suất – thống kê để sau này làm thủ tướng sẽ có “óc tổng kết cao”, như: “Làm sao mỗi người khách du lịch đến Lạng Sơn phải mua 1 con vịt quay mang về. Nếu mỗi ngày ở đây thu hút hàng trăm nghìn du khách thì có biết bao nhiêu vịt quay, lợn quay được tiêu thụ”.

MAI BÁ KIẾM