Tíc tắc…

0
46

Chưa lúc nào giá trị thời gian quan trọng như lúc này!

Chờ thêm vài giây, vài phút… có thể cứu một người thoát chết. Đó là những trường hợp thập tử nhất sinh trong việc cấp cứu bệnh nhân đang nguy cấp vì bịnh virus covid… tíc tắc là cứu sống, tíc tắc là chết… Sao thời gian trôi qua nhanh quá?

Chờ mong hết ngày, tuần, tháng này rồi lại tháng nữa… không chịu nổi nữa rồi vì bụng xẹp lép, tiền thì hết… đi không được ở không yên. Đó là trường hợp của những người nhập cư! Thời gian lúc này sao lại chậm?

Tíc tắc, tíc tắc… thời gian không đủ cho một số người cần đến nhưng sao nó lại kéo dài với những người đang mong cuộc sống sớm bình yên trở lại.

Tíc tắc, tíc tắc…

 8 SÀI GÒN

*** Thời gian cấp bách lắm rồi, lúc này là cần tập trung mọi nguồn nhân lực, tài lực… để có đủ thuốc chích ngừa càng nhanh càng có hiệu quả!…