Thương ông chồng…

0
208

Sáng đi ăn sáng nghe bà bán bún kể.

Phường thông báo đi nhận tiền hỗ trợ Cô-vid.

Ông chồng đã lên phường nộp giấy 2 lần nhưng vẫn chưa được, nản lắm không muốn đi nữa, “Chắc không có em à.” Bà vợ thuyết phục ráng đi lần thứ 3 xem sao.

Ông chồng nghe lời vợ kêu đi, đến trưa bà vợ hỏi xong chưa. Ông chồng im lặng không nói gì. Đến khi dò hỏi tới, chồng mới thú nhận, tui xé tờ giấy đó trước mặt con Nh. (cán bộ phường) rồi.

Bà vợ tức giận uất ức ré lên tận trời, than trách sao ông chồng ngu dại có thế mà không biết nhịn để nhận được tiền.

Nghe chuyện mà muốn chửi thề, mịa, tiền thuế dân đóng ra để các vị hỗ trợ mà làm như bố thí. Làm cho dân thấy nhục như của ăn xin.

Thương ông chồng, ghét bà mụ vợ.

Đáng lẽ bả phải lên phương chửi bọn phường làm khó làm dễ. Ông chồng tuy già rồi nhưng vẫn rất đầy lòng tự trọng đấy!!!

ÁNH HIỀN