Thủ lĩnh tương lai…

0
213

Hoàng Chi Phong tương lai của Việt Nam đây chớ đâu- hiện đang học lớp ba trường làng. Chỉ cần 1.000 chú nhóc thế này trưởng thành, lo gì chuyện lấy lại Hoàng Sa và đá đít thằng Trung Quốc!

NGỌC VINH