Thomas Edison

0
516

Bị đuổi học vì ‘thiểu năng trí tuệ’, người mẹ đã biến cậu thành thiên tài vĩ đại của thế kỷ.

https://www.facebook.com/songdeptv1/videos/1500345386715528/