Thay vì…

0
40

Mình bị làm sao đó!

1. Shipper là lực lượng lao động. Nhà nước thu thuế từ họ.

Shipper là lực lượng thông thuộc mọi địa hình, phố xá.

Shipper thuộc quản lý của các Hãng xe công nghệ.

2. Chỉ thị 16, người cách ly người, nhà cách ly nhà.

Lẽ ra, quản lý Nhà nước cần phối hợp với các hãng xe công nghệ, tạm thời trưng dụng các shipper hoạt động trên địa bàn, cử nhân viên y tế xuống khám sàn lọc, chọn các shipper khoẻ mạnh, phù hợp với thực tiễn, rồi ưu tiên tiêm vaccine cho họ.

3. Chống dịch như chống giặc, thì shipper chính là những anh nuôi, chị nuôi, những đôi chân của người phải ở trong nhà chống dịch.

Vậy mà, vẫn bắt họ đăng ký, vẫn muốn cơ chế xin cho với họ.

Thay vì, phải cầu thị, phải nói chuyện với họ tử tế, mong họ sát cánh cùng chính quyền giúp nhân dân trong đại dịch.

4. Mình bị làm sao đó, không tài nào hiểu được!

NGÔ NGUYỆT HỮU