Thay lời muốn nói…

0
193

Corona virus đã làm bộc lộ nhiều ẩn khuất, nhiều giả dối, nhiều suy thoái của đạo đức xã hội. Trong khi chính phủ xác định chống dịch như chống giặc, kêu gọi toàn dân đoàn kết một lòng cùng chính phủ để quyết tâm diệt dịch, tất cả vì sức khỏe của cộng đồng, thì một bộ phận dân chúng, cán bộ đã làm ngược lại.

Họ không chỉ là những người ít học mà còn là giáo sư, tiến sĩ. Họ cũng không phải là người dân bình thường mà còn là những cán bộ có chức vụ rất cao.

Họ không phải là những người dân nghèo chỉ lo công việc kiếm ăn hàng ngày, họ là những người rất giàu và ăn chơi rất sành điệu.

Họ thừa hiểu dịch bệnh nguy hiểm, gây tốn kém, phiền toái như thế nào cho cuộc sống.

Họ cũng là người tuyên truyền cho người dân phải biết cách phòng tránh dịch bệnh. Nhưng chính họ, những kẻ luôn rao giảng đạo đức cho xã hội lại là những kẻ coi thường tính mạng người khác, coi thường sức khỏe cộng đồng.

Họ đi từ vùng dịch, biết mình có khả năng nhiễm bệnh, vẫn ung dung gặp gỡ người này, người khác. Chỉ nhìn những hiện tượng như thế, dân chúng tôi đã mất hết cả niềm tin rồi.

Cuộc sống này đã khổ lắm vì dịch bệnh, bao nhiêu người mất mạng, bao nhiêu người mất việc làm, bao nhiêu học sinh trên thế giới phải nghỉ học.

Bao nhiêu người bất an, lo lắng. Chỉ mong chính phủ sáng suốt, phải kỷ luật, phải có những hình phạt thích đáng với những cán bộ gây thảm họa cho người khác trong chống dịch.

VE HOÀNG