Thất bại thảm hại của giáo dục…

0
298

Chúng ta đòi giáo dục toàn diện, đến mức bắt con cá phải leo cây (A. Einstein). Trong khi mỗi đứa trẻ có một thiên hướng khác nhau.

Chúng ta răn dạy trẻ em bao nhiêu điều tốt đẹp, nhưng rất giáo điều. Trong khi trẻ em hiện đại chỉ tin vào những điều mắt thấy tai nghe.

Không có tấm gương đẹp trong hiện thực thì trẻ em ắt tự tìm ra tấm gương trong chính đời sống của chúng.

Với bọn trẻ này, Khá Bảnh là một gương sáng. Thảm hại thay!

Nếu chỉ có một vài đứa trẻ thì là cá biệt, chứ cả đàn trẻ em thần tượng một tên tội phạm thế này thì đến lúc giáo dục phải soi lại chính mình.

CHU MỘNG LONG