Thái Bình có Đường Nhuệ!…

0
228

Hốt nhiên, Đường Nhuệ tạo sóng trên Báo lẫn mạng xã bội. Dân chơi một thời dọc ngang facebook lẫn Youtube hiện nguyên hình là một lưu manh hạ đẳng.

Đường Nhuệ kém xa Khá Bảnh, kém cả Huấn Hoa Hồng, kém cả Tuyền Thánh chửi… Vạn vạn giang hồ đếm like hoặc giang hồ đếm số đều hơn Đường Nhuệ.

Bởi, ngoài những trò ma mãnh được chống lưng – Đường Nhuệ hiện nguyên hình thằng mạt hạng chuyên trấn lột tiền của người đã khuất.

Nghĩa tử là nghĩa tận, sống gửi thác về.

Nhưng ở Thái Bình, chết cũng không yên với Đường Nhuệ. Mỗi người đã khuất muốn được yên thân hoả táng thì người thân phải đóng cho Đường Nhuệ 500 ngàn.

Đường Nhuệ thu của các cơ sở mai táng, các cơ sở mai táng thu lại của gia đình có người thân vừa qua đời.

Đây là thứ tiền trời không dung đất không tha, thứ tiền táng tận lương tâm không thua gì tiền ăn chặn xây mộ liệt sĩ, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ..

Đây là thứ tiền mà chỉ cần còn 0,00001% tính người, sẽ không ai dám cầm.

Người sống không ăn hiếp người chết, người chết đã cô quạnh, đã lạnh lẽo, đã hồn ma bóng quế mà còn thu của người ta 500 ngàn trong hành trình gửi lại nhục thân cho cõi tạm này thì là loài ma vương ngạ quỷ rồi.

Dĩ nhiên, nhân dân còn biết thì lãnh đạo Tỉnh không thể không biết, Trung ương không thể không hay..

Ai đứng sau bao che cho Đường Nhuệ? Đường Nhuệ có thu tô cho ai?! Là những câu hỏi sẽ sớm có câu trả lời.

Nhưng dẫu ánh sáng mặt trời có kịp xoá bóng đêm ma mị ở Thái Bình hay không, thì tôi cũng xin viết một câu bằng tất cả sự phẫn nộ,

“Cầm thứ tiền thu được của người chết, vĩnh viễn không thể siêu thoát được.

Đó là thứ tiền thất đức nhất mà tôi từng biết, trong tất cả các cuốn sách mà tôi đã đọc, chưa chứng kiến thứ tiền nào bẩn thỉu, tổn hại âm đức hơn loại tiền này”.

Ai bao che cho loại này, hẳn nhiên là loài máu lạnh chứ không còn là người nữa!

NGÔ NGUYỆT HỮU