Sự trơ trẽn nhan nhản…

0
623
Bà Nguyễn Thị Bích Ngà uỷ viên UBKT Trung ương trong buổi làm việc về chống tham nhũng với lãnh đạo MTTQ VN

Sự trơ trẽn nhan nhản…

Đã lâu lắm rồi trên diễn đàn công khai vắng bóng những phát biểu cương trực của cán bộ lãnh đạo. Gã bất ngờ trước phát biểu này của bà Nguyễn Thị Bích Ngà uỷ viên UBKT Trung ương trong buổi làm việc về chống tham nhũng với lãnh đạo MTTQ VN:

“Các đồng chí đứng đầu tỉnh nhưng tôi có cảm giác là trơ trẽn, nhiều khi họp tôi cũng phát biểu tại sao lại có một người làm việc như thế này, Bí thư làm như thế này, Chủ tịch làm thế này, không thấy ngượng hay sao ấy, có vẻ trơ quá.

Tham nhũng là của người có chức có quyền, nhưng để họ tham nhũng được thì bộ phận xung quanh phải cùng hoạ vào mới làm được”.

Để có lời chửi thẳng mặt tầng lớp quan lại trơ trẽn không biết xấu hổ là gì nhan nhản hiện nay, gã tin là bà Ngà phải có lòng với dân, với quốc gia lắm.

Nếu cứ để sự trơ trẽn của nhiều quan chức tiếp tục được coi là bình thường mà không bị kịch liệt lên án như bà Ngà dũng cảm lên án thì trên ngai vàng sự bất nhân và dối trá ngự trị không thể biện minh.

LƯU TRỌNG VĂN