Sống nhờ lương…

0
722

ImageView-(2)

Mấy thằng cha quan chức, gặp nhau bên bàn rượu, hàn thuyên tâm sự với nhau:

 • Mầy còn đi làm không?
 • Ôi, tao đang “đợi hưu”…
 • Còn tao, “hưu đại” năm rồi…
 • Tao thì “hưu đặng” mấy năm rồi…

Một ông trong nhóm, hỏi thăm tụi mầy sống ra sao?

 • Tao “sống nhờ lương”…
 • Vậy hả, tao “sống không nhờ lương”…
 • Còn tao “sống không cần lương”…

Con cái tụi mày học hành ra sao?

 • Con tao còn ngu…
 • Con tao vẫn ngu…
 • Con tao hết ngu…
 • Con tao không ngu…

Mọi người tự hiểu “lái” nghen…

8 SÀI GÒN