Sống nhờ lương…

0
1423

lllllll

Công chức quèn “sống nhờ lương” (đọc lái)… còn quan chức bự chắc “sống không nhờ lương”…!? Đếch biết!?

V.Q.T