Sống chung covid, đừng mơ hồ…

0
25

Nên thừa nhận rằng chủ trương vô trùng covid mà ta theo đuổi rất tốn kém hơn một năm qua đã thất bại.

Nếu nói sống chung với covid là nói bằng một khái niệm mơ hồ, có tính thúc thủ và đầu hàng.

Chúng ta thử cùng suy nghĩ có nên thực hiện phương châm: chấp nhận covid nhưng không chấp nhận dịch.

Tức là, chúng ta chấp nhận đâu đó, thời điểm nào đó có bệnh nhân covid, nhưng không để lây lan thành dịch.

Nếu chúng ta chấp nhận tình trạng ấy, chúng ta phải xây dựng một loạt các tiêu chí và chuẩn mực về nếp sống, về phương pháp chống bùng phát dịch, phương pháp điều trị không chỉ hạn chế tử vong mà không để người nhiễm covid thành người tàn phế.

Để chấp nhận covid nhưng không chấp nhận dịch cần có một lộ trình:

– Áp dụng 5K.

– Tạo miễn dịch cộng đồng(vaccin).

– Phân loại các tình trạng nhiễm(f0 không bệnh, f0 bệnh nhẹ, f0 trở nặng…)và kèm theo phân cấp điều trị và phác đồ mẫu.

– Chuẩn bị đủ cơ sở vật chất y tế hạn chế lây lan và điều trị hiệu quả bệnh nhân covid.

– Mở phong tỏa có trật tự phụ thuộc tiến độ tạo miễn dịch cộng đồng. Cụ thể hơn, tiêm vaccin cuốn chiếu và nơi nào 80% dân số đã tiêm đủ + thời gian sinh kháng thể thì mở phong tỏa.

– Xây dựng, pháp điển hóa một loạt các quy trình hạn chế lây lan đối với các hình thái hoạt động xã hội để áp dụng mang tính pháp lệnh.

Đưa ra chủ trương sống chung với covid mơ hồ và buông các biện pháp chống dịch, nước ta khó tránh bị rơi vào thảm họa quốc gia.

TRẦN QUANG VŨ