Số phận dân mạng Việt sau ngày 1/1/2019…

0
494

SỐ PHẬN CỦA DÂN MẠNG VIỆT NAM SAU NGÀY 1/1/2019.

MỘT VỤ ÁN MẪU NHƯ SAU:

Hiểu Luật không phải là một điều đơn giản. Có lẽ cần đưa ra một số trường hợp làm mẫu. Dưới đây là một trường hợp như thế.

Diễn biến sự việc:

– 12/6/2018, Quốc hội bỏ phiếu thông qua luật An ninh mạng. Theo thông tin từ báo chí, Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng ủng hộ.

– 31/10/2018, Đại biểu Nhưỡng phát biểu về những vi phạm khủng khiếp của ngành công an.

– 1/11/2018, một Đại biểu công an phản đối phát biểu này tại hội trường.

– 3/11/2018, tài khoản Luu Binhnhuong chia sẻ thư dưới trên mạng xã hội, nhận được 18000 lượt yêu thích, gần 6000 lượt chia sẻ.

– 5/11/2018, Bộ Công an phản đối phát biểu của Đại biểu. Đảng ủy Công an Trung ương kiến nghị Đảng đoàn Quốc hội xem xét sự việc của đại biểu Lưu Bình Nhưỡng

Từ ngày 1/1/2019, Luật an ninh mạng có hiệu lực thi hành. Theo đó:

– Do Bộ Công an đánh giá phát biểu của ông Nhưỡng là sai, vì thế theo Điều 8 khoản d, chia sẻ của tài khoản Luu Binhnhuong là “thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho các hoạt động kinh tế – xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác”.

– Điều 8 khoản c, chia sẻ của tài khoản Luu Binhnhuong “phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

– Điều 16, khoản 3, chia sẻ này còn là thông tin trên không gian mạng có nội dung làm nhục, vu khống bao gồm a) Xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác b) Thông tin bịa đặt, sai sự thật xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác.

Theo đúng Luật định:

– Điều 5, khoản h, I, k, Công an có quyền yêu cầu Facebook chuyển giao dữ liệu cá nhân của tài khoản Luu Binhnhuong, yêu cầu Facebook xóa bỏ chia sẻ của Luu Binhnhuong, yêu cầu công ty cung cấp dịch vụ internet cắt truy cập của Luu Binhnhuong.

– Điều 26, khoản a Luật An ninh mạng, Điều 24 Nghị định 31/10/2018: Facebook, google, zalo cũng như tất cả các công ty cung cấp dịch vụ viễn thông, internet khác…. PHẢI cung cấp cho công an dữ liệu cá nhân có liên quan tới Luu Binhnhuong, PHẢI cung cấp dữ liệu do Luu Binhnhuong tạo ra trong tối thiểu 3 năm (thư, tin nhắn, dữ liệu lưu trữ trên mạng, có khả năng cả mật khẩu tài khoản…) cũng như mối quan hệ của Luu Binhnhuong trên internet (bạn bè, nhóm tham gia)

– Điều 26, khoản b: trong 24h kể từ khi nhận được yêu cầu của Công an, Facebook PHẢI xóa bỏ chia sẻ của Luu Binhnhuong

– Điều 26, khoản c: kết nối internet của Luu Binhnhuong sẽ bị ngắt.

Nói một cách ngắn gọn, trong vòng 24h, chia sẻ của Luu Binhnhuong sẽ biến mất, Luu Binhnhuong sẽ không còn internet để dùng. Công an sẽ có tất cả dữ liệu của Luu Binhnhuong trong vòng ít nhất 3 năm, bao gồm cả những thông tin, trao đổi riêng tư. Dấu hiệu phạm tội đã rõ, bằng chứng đã đủ. Khởi tố, bắt giam, phạt tù bao nhiêu năm thì theo Luật hình sự. Nhẹ thì theo Điều 258, 6 tháng tới 3 năm tù giam, nghiêm trọng thì 2 năm tới 7 năm tù. Nặng thì theo Điều 88, 3 năm tới 12 năm tù giam, nặng hơn thì 10 năm tới 20 năm.

Việc bịt miệng các tiếng nói đối lập chưa bao giờ dễ dàng như vậy.

NGÔ BÁCH VIỆT.