Số phận dân đen…

0
942

Có những thứ kẻ làm Dân Đen luôn ngu mà không ai dạy cho họ khôn cả ngàn năm qua!

Xưa kia, khi các nước bên Tàu đánh nhau, bản chất là sự Tranh Đoạt quyền hành của các Vua Chúa Quý Tộc với nhau mà thôi, chứ khi phe này thắng phe kia rồi thì dân chúng cũng chịu sự cai trị gần như nhau!

Ví dụ Vua hai nước A, B đánh nhau, nếu nước A thắng thì vua B sẽ diệt vong, thì dân nước B sẽ bị cai trị bởi Vua nước A cũng gần như vậy, chả khác gì Vua nước B cả! Họ đánh chiếm nhau để chiếm quyền cai trị số dân ấy mà thôi, đám ấy sẽ làm ra của cải vật chất và đóng thuế cho họ! Họ chả bao giờ muốn giết dân nước đó hay hà hiếp áp bức làm gì!

Nhưng Vua Chúa nước B thì luôn không muốn bị thua, bị giết và mất quyền lực nên phải tuyển lính tráng bắt đánh lại quân nước A! Các cuộc chiến tranh đó thực chất là để bảo vệ quyền lực của đám Vua Chúa Quý Tộc mà thôi!

Và tất nhiên bọn Vua Chúa luôn khôn, luôn gieo vào đầu dân chúng những khái niệm Dân Tộc, Quê Hương, Đất Nước, bị Ngoại Xâm, bị áp bức nô lệ, phải giữ gìn bờ cõi, thà chết vinh hơn sống nhục… để đẩy họ ra chiến trường hy sinh mạng sống của mình cho việc bảo vệ Quyền Lực của Vua Chúa!

Và đến khi chiến thắng, giữ vững được Quyền Lực của họ, thì chính họ lại tròng vào đầu người dân sự cai trị của chính mình đôi khi còn tệ hại hơn bọn ngoại xâm kia nếu nó chiến thắng!

Nhưng dân đen bên Tàu thì luôn ngu, nên đâu bao giờ nhận ra điều đó! Chuyện bên Tàu 100% chả liên quan gì đến Việt Nam ta nhe chưa!

HUỲNH PHƯỚC SANG