Sao không viết “đau sót” mà viết “đau xót”?…

0
141

Trường phái Từ điển chính tả “đa chuẩn mực” chấp nhận “tính lưỡng khả”: “xét xử”/”xét sử”, “xán lạn/”sán lạn”, “xơ mít”/”sơ mít”,… Suy rộng ra, ta có hàng loạt “tính lưỡng khả” sau: “say xỉn”/”xay sỉn”, “sai sót”/”xai xót”. “đau xót”/”đau sót”…

Trích lời ĐBQH Phạm Văn Hòa (Đoàn Đồng Tháp), Báo Giao thông nhấn mạnh: “Nói về việc khởi tố một số cán bộ vừa qua, ĐBQH Phạm Văn Hoà (đoàn Đồng Tháp) cho rằng, đó là việc đau xót nhưng vẫn phải làm”. (hết trích).

Dân mạng đang chế nhạo từ “đau xót”. Rằng ai “đau xót”? Hiển nhiên, đồng chí với nhau, kẻ đốt lò, kẻ làm củi, không đau và xót sao được? Và rằng, dân thì thấy quan tham càng to bị làm củi thì càng vui. Có người hát vang: “Nổi lửa lên anh!”.

Để dập tắt sự chế nhạo của dân mang, cá nhân tôi đề nghị Báo Giao thông nên viết là “đau sót” theo chính tả “đa chuẩn mực” (Từ điển Chính tả PGS.TS. Hà Quang Năng, GS.TS. Nguyễn Văn Khang) hay “tính lưỡng khả” (theo học thuyết của TS. Nghiêm Thúy Hằng). Viết “đau sót” vừa đồng nghĩa với “đau xót”, thể hiện sâu đậm tình đồng chí với nhau, vừa khác nghĩa, rằng “đau” do còn “sót” nhiều củi chưa vào lò và hứa đốt cho hết để hòa cùng niềm hân hoan với nhân dân.

Nhân bài này, một lần nữa tôi tố cáo Hoàng Tuấn Công không lo làm khuyến nông mà lạm bàn chữ nghĩa làm mất uy tín dáo xư, tiến xĩ hàng đầu của ngành ngông ngữ học.

CHU MỘNG LONG