Sài Gòn biểu tình 1/5/2016 chống giết biển Vũng Áng

0
599

https://youtu.be/S3yPWckBfdc