Sài Gòn…

0
46

“Sài Gòn mà không có hẻm hóc thì chán chết, người nghèo không biết chui vào đâu sống, chui vào đâu ăn cơm.

Sài Gòn không có những thân phận cũng chán chết. Tôi nói thiệt. Ấn tượng, đôi khi không phải là tòa nhà cao nhất, rực rỡ nhất, sang trọng nhất Sài Gòn…”

NGUYỄN NGỌC TƯ

(Ảnh Sài Gòn qua ống kính của nhiếp ảnh gia ngoại quốc – Một thời hủ tiếu gõ…)