Sạch…

0
95

Những ngày mắc dịch, ở yên trong nhà, đồng cam cộng khổ cùng bà con, chia sẻ ngọt bùi vaccine tinh thần, mở nhạc át côvid, rảnh ngồi canh con học online…

Mỗi nhà mỗi cảnh, vùng xanh, vùng đỏ, vùng vàng, có gì xài nấy, có gì tự lo lấy, chừng nào hết sạch sành sanh sẽ thành vùng sạch là ”nhứt cư”… rồi!

8 SÀI GÒN