Ruồi sinh ra ruồi!…

0
95

Con ruồi là giống hiểm nguy
Cái chân của nó rất vi trùng nhiều!
(Thơ Bút Tre)

Đúng 5 năm trước, với sức mạnh đồng tiền, Ruồi cha đã gài độ tống một anh chủ quán nước vào tù đến 7 năm với một vụ án mà nhiều luật sư cho rằng không phải tống tiền mà chỉ giao dịch dân sự.

Giờ đây Ruồi con bị tố cáo móc nối với bọn cho vay nặng lãi để gài thế chiếm đoạt đất đai, tài sản của nhiều người.

Một khi bộ công an đã vào cuộc thì hoặc tốn bộn tiền hoặc ruồi sẽ ăn cơm tù!

Nhân quả nhanh lắm nha em ruồi!

NGUYỄN ĐÌNH BỔN

https://tieudungvietnam.vn/…/pho-tgd-tap-doan-tan-hiep…