“Ranh ngôn” vui

0
773
* Tiền là giấy, thấy là… phải lấy.
* Nhật ký đi thi:  “Nhận đề, cầm đề, đọc đề, xé đề, chửi thề… ra về”.* Một ngày có 24 giờ, cho nên trong một két bia chỉ có 24 chai.

* Đừng tự hào vì nghèo mà học giỏi.
Hãy tự hỏi vì sao giỏi mà vẫn nghèo
* Sống là phải cho đi. Hãy cho đi tất cả những gì bạn có, để rồi hối hận nhận ra rằng đòi lại sẽ rất khó.* Đừng bi quan, trong cái rủi nó còn có cái xui…

* Nghệ thuật che lấp sự bất tài cũng đòi hỏi không ít tài năng.* Đời là bể khổ mà chúng sanh thì… không biết bơi.

* Muốn thắng trong điền kinh thì tốt nhất là vừa chạy vừa… rải đinh.

Nhận được thư em lúc nhá nhem
Mừng mừng tủi tủi mở ra xem
Trong thư em viết dăm ba chữ
“Anh ơi!… ngày mai nó lấy em”.

Trăm năm Kiều vẫn là Kiều
Ăn xong rửa chén là điều dĩ nhiên.