Phụ nữ Sài Gòn: Áo dài và mini jupe năm 1968

0
1495

https://youtu.be/Ixw1o22K7F0