Phỏng “vái” quan…

0
843

Phóng viên:
– Chào bộ trưởng! Lúc nào ngài cảm thấy vui nhất?
Bộ trưởng:
– Là lúc đang ngồi nhậu mà có kẻ đến sau lưng tôi cúi lom khom bắt tay rồi giành trả tiền. Phóng viên:
– Thế lúc nào thì ngài cảm thấy buồn?
Bộ trưởng:
– Là lúc tôi hay tin có một học sinh lớp 6 bị tát 231 cái.
Phóng viên:
– Vậy lúc nào thì ngài cảm thấy vừa buồn, vừa vui?
Bộ Trưởng:
– Là lúc tôi bị rất nhiều đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm thấp.
Phóng viên:
– Vì sao thấy nhiều đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm thấp cho mình mà ngài lại vừa buồn vừa vui?
Bộ trưởng:
– Tôi buồn vì có nhiều kẻ ghen ăn tức ở với tôi, còn tôi vui là vì vẫn còn nhiều con lừa sái cổ tin vào cái trò bỏ phiếu tín nhiệm vớ va vớ vẩn đó.
Phóng viên:
– Xin cảm ơn bộ trưởng.
* Để người đọc dễ hiểu hơn, phóng viên đã chữa lại một số lỗi nói ngọng của ngài bộ trưởng trong bài phỏng vấn.

PHÁT LÝ