Phóng sự về thảm hoạ biển miền Trung do đài truyền hình Đài Loan thực hiện.

0
2096

https://youtu.be/ET4L-tjEoho

Mặc dù không hiểu tiếng Đài Loan nhưng xem hình ảnh phóng sự này không khỏi cầm lòng, thương cho dân Việt mình quá đi thôi!

Tại sao báo nước ngoài họ thực hiện được phóng sự như thế này, còn báo trong nước thì sao?